Šiuo metu įgyvendiname šiuos projektus

 • Strateginį Europos savanorių tarnybos projektą: „United for Solidarity“- šiuo metu koordinuojame viso 16 tarptautinių savanorių, kurie Vilniuje ir Vievyje savanoriauja socialinėse, kultūros, gyvūnų globos bei gamtosaugos organizacijose. Projektai finansuoti Erasmus+ programos.
 • Strateginių partnerysčių projektą „United for youth“. Jis skirtas išanalizuoti įmonių savanorystės (korporatyvinės savanorystės) situaciją, gerąsias patirtis bei iššūkius Lietuvoje, Olandijoje bei Ispanijoje, šiuo pagrindu sukurtas metodinis leidinys apie įmonės savanorystės potencialą bei įgyvendinta tarptautinė konferencija Lietuvoje. Projekto trukmė – 3 metai. Projektas finansuotas Erasmus+ programos.
 • Kaip viena iš koordinuojančių organizacijų įgyvendiname projektą „JUDAM“ (projektas finansuotas iš Europos Struktūrinių fondų), kurio tikslas – sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 14–29 m. amžiaus  jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinant asmens poreikius ir galimybes.
 • Kaip viena iš koordinuojančių organizacijų įgyvendiname projektą „Jaunimo savanoriška tarnyba“, kurio tikslas – ugdyti 14–29 m. amžiaus  jaunimą per savanorystės patirtis.

Anksčiau vykdyti projektai

 • Nuo 2005 m. iki 2014 m. programą „Jaunimo socialiniai metai“, kurios tikslas – į savanorystę įtraukti jaunus žmones ir padėti jiems iš šios patirties mokytis grupėje įgyjant naujų įgūdžių ir kompetencijų.
 • Nuo 2006 metų kaip koordinuojanti organizacija esame įgyvendinę 40 Europos savanorių tarnybos projektų, kurių tikslas – ugdyti jaunų žmonių pilietiškumą, solidarumo jausmą, skatinti kitų kultūrų pažinimą, stiprinti tarpusavio supratimą ir toleranciją.
 • 2012 m. rugsėjo – gruodžio mėn. projektą ,,Socialinė savanorystė asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui“ (projektą finansavo Vilniaus miesto savivaldybė), kurio tikslas – mažinti jaunų žmonių, turinčių/turėsiančių aukštąjį išsilavinimą socialiniuose moksluose, nedarbo priežastis: praktinių įgūdžių trūkumą, įgytų žinių neatitikimą darbo rinkos reikmėms bei siekiama stiprinti šių jaunuolių asmenines kompetencijas.
 • 2013 m. liepos mėn – gruodžio mėn. projektą „Pagauk savanorystę“ (projektą finansavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija), kurio tikslas –  skatinti ir populiarinti savanorystę, organizuoti savanorišką veiklą ir stiprinti savanoriškos veiklos organizavimo ir informavimo srityse veikiančias nevyriausybines organizacijas.
 • 2013 m. spalio – 2014 m. spalio mėn. projektą „Savanoriški Socialiniai Metai“ (projektą finansavo Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo NVO programos Lietuvoje fondas), kurio tikslas – stiprinti nevyriausybinių organizacijų kompetencijas darbe su savanoriais bei skatinti jaunus žmones įsitraukti į ilgalaikę savanorystę. Projektas prisidėjo prie pilietinės visuomenės vystymo ir jos vaidmens stiprinimo užtikrinant socialinį teisingumą, demokratiją ir darnų vystymąsi.
 • 2013 m. rugsėjo – 2015 m. spalio mėn. viena iš koordinuojančių organizacijų įgyvendinome projektą „Jaunimo savanoriška tarnyba“ (projektas finansuotas iš Europos Struktūrinių fondų) , kurio tikslas – sudaryti sąlygas jauniems žmonėms dalyvauti savanoriškoje veikloje ir įgyti asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų ir darbo patirties.
 • 2016 m. kovo  – rugpjūčio mėn. Tarptautinius jaunimo mainus „Survival adventure“ (projektą finansavo ERASMUS +), kurių tikslas – Įgalinti mažiau galimybių turinčius jaunus žmones  iš Italijos, Ispanijos, Austrijos ir Lietuvos kurti pagal „pasidaryk pats“ koncepciją gaminant priemones ir mokantis įgūdžių, reikalingų išgyventi gamtoje.
 • 2016 metais Europos savanorių tarnybos projektus „Into experience“ ir „Get Involved!“, „Take this opportunity“ (projektai finansuoti ERASMUS +), kurių tikslas – ugdyti jaunų žmonių pilietiškumą, solidarumo jausmą, skatinti kitų kultūrų pažinimą, stiprinti tarpusavio supratimą ir toleranciją.
 • Jaunimo programos projektas „Vieningi per savanorystę“ (projektas finansuotas Vilniaus miesto savivaldybės), kurio tikslas- stiprinti savanorius priimančias organizacijas ir jų darbuotojų kompetencijas darbe su savanoriais; skatinti jaunų žmonių savanorystę bei aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje; skatinti jaunimo mokymąsi bei kultūrinį sąmoningumą per savanorystę.
 • Tarptautinių mokymų projektus „MENTOR‘S LAB“ ir MENTOR’S LAB.EDITION 2″ (projektai finansuoti ERASMUS +), kurių tikslas – sukurti žmonėms, dirbantiems su jaunimu per mentorystę, erdvę mokytis ir vystyti mentorystės įgūdžius ir kompetencijas. Mokymų metu sukurti du metodiniai leidiniai, skirti darbui su savanoriaujančio jaunimo grupėmis.
 • 2017 metais Tarptautinius jaunimo mainus „Healthy body-healthy mind“ (projektą finansavo ERASMUS +), kurių tikslas –  jaunus žmones  iš Italijos, Moldovos, Gruzijos, Ukrainos, Kroatijos ir Lietuvos įgalinti reflektuoti apie sveiką gyvenseną bei supažindinti su įvairiomis sveiko ir turiningo laisvalaikio galimybėmis.
 • Su partneriais įgyvendinome projektą „Už kokybišką vyresnio amžiaus žmonių savanorystę“. Projekto tikslas: sudaryti vyresnio amžiaus asmenims patrauklią aplinką įsitraukti į savanorišką veiklą bei plėtoti kokybiškas sąlygas ilgalaikei vyresnio amžiaus žmonių savanorystei užtikrinti. Trukmė: 3 metai. Finansavimas projektui skirtas pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę „54+“.
 • 2018-2019 metais Tarptautinius savanoriškų tarnybų projektus „Make it happen!“, „Create your Change“ ir „Let’s experience“- koordinavome viso 18 tarptautinių savanorių, kurie Vilniuje ir Vievyje savanoriavo socialinėse, kultūros, gyvūnų globos bei gamtosaugos organizacijose. Projektai finansuoti Erasmus+ programos.
 • 2019 metais Tarptautinių mokymų projektą „Tutor(ial)“ (projektas finansuotas ERASMUS +), kurio tikslas – sukurti žmonėms, dirbantiems su jaunimu per savanorystę, erdvę mokytis ir vystyti tutorystės įgūdžius ir kompetencijas. Mokymų sukurtas metodinis leidinys, skirtas darbui su savanoriais.