• Esame kūrybiška ir patyrusi komanda

Apie mus

– organizacija, kuri jau nuo 2005 metų dirba siekdama įtvirtinti kokybišką savanorystę Lietuvoje ir už jos ribų. Veikiame vietiniu, tarptautiniu mastu, atstovaujame savanorystę instituciniame, socialiniame ir politiniame lygmenyse. Kaip mes dirbame skiltyje skaitykite plačiau.

MŪSŲ VIZIJA: Pilietiška, darni visuomenė, kurioje per jos narių bendradarbiavimą ir unikalias patirtis kuriamos ir gaunamos vertės

Dirbame individualiai su skirtingų profesijų ir įvairaus amžiaus žmonėmis.  Padedame siekti užsibrėžtų tikslų per savanorystę, reflektuoti patirtį, įsivardinti išmokimus ir juos taikyti kasdienėje bei darbinėje veiklose.

Dirbame su lietuvių ir tarptautinėmis grupėmis bei komandomis įvairiomis temomis: tikslų siekimas, konfliktų vadyba, asmeninių savybių pažinimas, tarpusavio santykiai, grupės dinamika, tarpkultūrinis mokymasis ir kt.

Konsultuojame  verslo ir ne pelno siekiančias organizacijas, vykdome mokymus įvairiomis temomis: žmogiškųjų išteklių vadyba, darbo su savanoriaujančiais žmonėmis struktūros kūrimas, jų motyvavimas, išlaikymas, krizinių situacijų sprendimas ir kt.

Prisidedame prie kokybiškos savanorystės sklaidos Lietuvoje ir kitose šalyse rengdami ir dalyvaudami konferencijose, įvairiose darbo grupėse bei pasitarimuose; kurdami metodinę medžiagą bei dalindamiesi sukaupta patirtimi ir žiniomis su kolegomis bei valdžios institucijomis.