Kaip savanorystės iššūkius paversti asmeniniu augimu?

Rugsėjo 6 d. trylika mentorių ir tutorių iš įvairių Europos šalių susitinka Antalieptėje, kur analizuos savanorystę lydinčius iššūkius, kaip gebėti suprasti savanoriams kylančias emocijas, taip pat diskutuos, kaip kurti ryšį su savanoriais ir padėti jiems įsisąmoninti patirtį. Organizatorių teigimu, mokymai skirti praplėsti žmonių, dirbančių su savanoriais, žinias ir patirtį.

Ne vienam savanorystė prasideda nuo pakylėjimo jausmo, noro padėti ir matyti atliekamo darbo prasmę. Ar lygiai taip pat optimistiškai savanoris jaučiasi po dviejų savaičių ar mėnesių? Kokie nenumatyti sunkumai gali iškilti?

„Antalieptėje visą savaitę vyksiantys mokymai „Volunteering journaling“ — tai unikali erdvė suprasti, su kuo susiduriama ilgalaikėje savanorystėje, ypač atliekant tarptautinę savanorystę. Kaip mentoriai bei tutoriai gali padėti savanoriui suvokti kylančias emocijas ir patirtį paversti supratimu“, — pasakoja viena iš mokymų organizatorių VšĮ „Socialinis veiksmas“ vadovė Milda Lukoševičiūtė.

Praktinių dirbtuvių metu mentoriai ir tutoriai, kasdien dirbantys su tarptautiniais savanoriais, susipažins su probleminėmis situacijomis, kurias patiria savanoriaujantieji. Pasitelkdami medijas, mokysis naudoti įvairias reflektavimo technikas, taip pat kurs asmeninį savanorystės žurnalą. Visa tai skirta padėti lengviau išsakyti susikaupusias emocijas ir suvokti savanoriavimo patirtį. Tokie įgūdžiai gali padėti komunikuoti su savanoriais, palaikyti juos susidūrus su kasdieniais sunkumais svečioje šalyje.

Savanorystė padeda geriau pažinti save, sustiprinti įvairius asmeninius gebėjimus, užmegzti ilgalaikes draugystes ir net pajusti terapinę naudą, nes savanoriaujant stiprėja pasitikėjimas savimi, noras siekti tikslo. Visgi M. Lukoševičiūtė atkreipia dėmesį, kad visa savanorystės vertė atsiskleidžia tada, jei savanoriui, ypač išvykusiam savanoriauti į užsienio šalį, pavyksta įveikti išbandymus. Mat, kad ir kokia įkvepiančia veikla užsiimtų, lūkesčiai ne visuomet gali atitikti realybę.

Ilgainiui savanoriui gali ateiti supratimas, kad pasirinktoje organizacijoje visgi dirba ne superherojai, o žmonės, kurių galimybės ribotos. Galų gale, ir pats savanoris pajaučia, kad nėra visagalis supermenas, nors ir tikėjosi matyti greitus ir apčiuopiamus savanoriavimo rezultatus. Išvykus savanoriauti svetur, neretai dar laukia ir kultūriniai skirtumai. 

„Tokie iššūkiai gali arba demotyvuoti savanoriaujantį žmogų, arba padėti augti jo asmenybei. Kad iššūkiai virstų teigiama patirtimi, labai svarbu šalia turėti patyrusį, stiprų lydintį žmogų“, — įsitikinusi M. Lukoševičiūtė.

Į mokymus atvyksta mentoriai iš Lietuvos, Latvijos, Portugalijos, Kroatijos, Sakartvelo ir Ukrainos.

Mokymus organizuoja VšĮ „Socialinio veiksmo“ komanda su savanorių pagalba.

Vasarok su „judesiuku“

Šią vasarą Pilaitės jaunimas ir vaikai vasaroja Kėdainių rajone judėdami tiek fiziškai, tiek emociškai. Darbo su jaunimu specialistai suorganizavo pirmosios pagalbos kursus, susitikimą su bendruomenės pareigūnu, vaikai ir jaunuoliai saugioje aplinkoje mokėsi kartu patirti žygio iššūkį ir bendradarbiauti!

Kas gali būti geriau nei vasaros vakarai kartu su draugais!

Lauksime susitikimo kitą vasarą! 🙂

2020 metų veiklos ataskaita

Apdovanojimai “Savanorystės spalvos: vakar.šiandien.rytoj”

SAVANORYSTĖS SPALVOS

Vakar.šiandien.rytoj

Apdovanojimai

APDOVANOJIMŲ TVARKA BEI NUOSTATAI

 

APIE APDOVANOJIMUS IR ORGANIZATORIUS

 

“Savanorystės spalvos. vakar.šiandien.rytoj” apdovanojimai skirti gruodžio 5 – tarptautinei savanorių dienai – paminėti bei įvertinti savanorystės srityje per 2020 metus labiausiai pasižymėjusius, nuveikusius bei įkvėpimu tapusius pavyzdžius. Kviečiame renginio naujienas sekti čia: https://www.facebook.com/events/371888260806541 

Šventė rengiama su savanoryste dirbančios VšĮ Socialinis veiksmas, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Jaunimo reikalų departamento iniciatyva.

 

Apdovanojimai yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis (www.apf.lt). 

 

NOMINACIJOS

 

Organizatoriai kviečia visus prisidėti prie šių apdovanojimų ir siūlyti kandidatus 5 kategorijose.

Viešai yra kviečiama siūlyti kandidatus nominacijoms nuo lapkričio 16 dienos iki lapkričio 23 dienos užpildant elektroninę formą:https://forms.gle/JyWkgdQkbdWAXfCE6 

Kandidatūras apdovanojimams galima siūlyti 5 kategorijose:

 

Savanorystė pandemijos metu – “Už taikliausią atsaką pandemijos Covid- 19 sukeltiems poreikiams”

 

Vyresnio amžiaus žmonių savanorystė – “Už gyvenimo patirties įprasminimą per savanorystę” 

 

Įvairovė savanorystėje- “Už savanorystės įvairovės populiarinimą”

 

Verslo indėlis į visuomenę – “Už socialinės atsakomybės įgyvendinimą per savanorystę”

 

JT Darnaus vystymosi tikslai Lietuvoje – “Už globalų požiūrį į savanorystę”

 

KOMISIJA

 

Apdovanojimų komisiją sudaro skirtingų sektorių, sričių atstovai, siekiant užtikrinti apdovanojimų skaidrumą bei požiūrių įvairovę. 

Komisiją sudaro: 

JAV ambasados kultūros atašė Caitlin Nettleton, 

Jaunimo reikalų departamento direktorius Jonas Laniauskas, 

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos NVO plėtros skyriaus patarėja Justina Lukaševičiūtė, 

menininkai dr. Algirdas ir doc. Remigijus Gataveckai, 

Smart Market partnerė, komunikacijos konsultantė Rasa Bagdonienė.

 

Komisijos nariai įsipareigoja laikytis nešališkumo ir sąžiningumo principų. Jei tarp nominuotųjų atsirastų asmenų, iniciatyvų, grupių ar organizacijų, su kuriais komisijos narys yra susijęs, tokiu atveju komisijos narys nusišalina nuo sprendimo priėmimo.

 

NOMINAVIMAS

 

Kandidatūras teikiantys asmenys atlieka labai svarbią rolę. Vertinant kandidatus bus atsižvelgiama į anketos užpildymą. Kitaip tariant, išsamus ir aiškus kandidatūros aprašymas turi didesnį šansą atkreipti komisijos dėmesį. Pateikiame sąrašą aspektų, į kuriuos būtina atsižvelgti:

Kviečiame atidžiai susipažinti su nominacijomis, kriterijais kiekvienos nominacijos kandidatams. Neatitinkantys kriterijų kandidatai bus atmetami. 

Pasirinkite nominaciją, kuri geriausiai atspindi jūsų siūlomą kandidatą.

Nurodykite, jei jūsų siūlomas kandidatas atitinka kelioms nominacijoms keliamus kriterijus. 

Kandidatūra atmetama, jei būtina informacija anketoje nebuvo pateikta ar pateikta neteisinga informacija.

Turėkite omenyje, kad apie kandidatą komisija gali nieko daugiau nežinoti, nei aprašyta jūsų pateiktoje anketoje.

Komisija remiasi anketoje nurodytais argumentais bei pateiktais pavyzdžiais, pagal tai susidaro įspūdį apie nominanto indėlį ir veiklas. 

Aprašykite glaustai, bet aiškiai bei konkrečiai: nurodydami konkrečius pavadinimus, vardus, savanoriautas valandas, sukurtą poveikį, jūsų kandidato išskirtines savybes, veiklos pavyzdžius, pagrįskite, kodėl būtent šis kandidatas vertas apdovanojimo.

Pristatydami kandidatus, patikrinkite informaciją, pateikite jums žinomus faktus

Nurodykite savo kontaktus, kad galima būtų pasitikslinti informaciją.

Vienoje kategorijoje galite nominuoti ne daugiau nei 3 kandidatus

 

KAIP IŠRENKAMAS LAIMĖTOJAS

Laimėtojai renkami iš visų gautų atsakymų elektroninėje apklausoje https://forms.gle/JyWkgdQkbdWAXfCE6 

Laimėtojas išrenkamas pagal įvykdytų veiklų ar iniciatyvų pateiktus įrodymus apklausoje.

Vertinamo kriterijai:

Vaidmuo konkrečių poreikių atliepimo kontekste, įsitraukimas į veiklą bei veikimas.

Poveikis konkrečios veiklos kontekste, išliekamoji prisidėjimo vertė.  

Pasiekiamumas – kokiu mastu veikiama, kas patiria naudą dėl veikimo.

Įsitraukimas į veiklas bei gebėjimas telkti kitus.

Iššūkiai (asmeniniai, socialiniai ar kt.), kuriuos reikėjo/ia įveikti siekiant sukurti pokytį.

Įkvėpimas – buvimas pavyzdžiu, lyderiu ir/ar savo patirties viešinimas

Pasibaigus kandidatų siūlymo laikui, apdovanojimų atrankos komisija išrenka po 5 nominantus kiekvienoje iš kategorijų ir kiekvienos kategorijos laimėtoją, atsižvelgdami į aukščiau išvardintus bei nominacijų aprašuose nurodytus kriterijus. 

Laimėtojai bus atrenkami nepriklausomai nuo jų rasės, religijos, lyties, tautybės ar negalios.

 

APIE NOMINACIJAS

 

KAS YRA SAVANORYSTĖ

Savanorystė yra laisva valia išreikštas noras skirti savo laiką, pastangas, žinias bei įgūdžius bendram labui ir už tai negaunant materialinės grąžos (atlygio pinigais, daiktais ar paslaugomis).

Tai gali apimti formalią savanorystę organizacijoje (su sutartimi) ar neformalią savanorystę, kurią galime vertinti kaip „rankos ištiesimą“. Tačiau savanorystė apibrėžiama kaip pagalba tiems, kurie nėra jūsų šeimos, bendruomenės, organizacijos arba komandos nariai, taip pat savanoryste nelaikomi viršvalandžiai darbe.

 

Savanorystės patirtis- junginys naudojamas nusakyti nominantų ryšį su savanoryste: savanorystės inicijavimas, savanorių koordinavimas, savanorystė, savanorystės viešinimas, savanorystės stiprinimas, savanorystės poveikio matavimas.

Įgūdžiais grįsta savanorystė- veiklos, kurioms pasitelkiami profesiniai įgūdžiai, pvz., nepasiturinčioms šeimoms vedant užsiėmimus apie finansinį raštingumą.

Pro bono- dalinantis per gyvenimą sukaupta reikšminga darbine patirtimi- pagalba parengiant ne pelno siekiančios organizacijos viešinimo ar finansų valdymo planą. 

 

KAS GALI BŪTI NOMINUOTAS

Individualūs savanoriai

Nominuotas gali būti bet kuris asmuo, atitinkantis kriterijų- turintis savanorystės patirties (neatlygintina, visuomenės labui skirta veikla). 

Grupė savanorių

Nominuoti galima grupę (iniciatyvą, komandą), atitinkančią kriterijus- turintis savanorystės patirties (neatlygintina, visuomenės labui skirta veikla). 

Organizacija, įmonė

Nominuoti galima organizaciją ar įmonę,  atitinkančią kriterijus- turintis savanorystės patirties (neatlygintina, visuomenės labui skirta veikla). 

Už savanorius atsakingi asmenys

Nominuoti galima tutorius/kuratorius, mentorius, koordinatorius, mokslininkus, veikiančius savanorystės lauke.

 

Veikla/iniciatyva už kurią nominuojama, turi būti ne senesnė, nei vieneri metai.

Draudžiama nominuoti save, savo šeimos narius, grupes ar komandas, kuriose esate (ne)tiesiogiai įsitraukę. 

Nominantai negali būti gavę bet kokio materialaus atlygio už savanorystę

Viešieji darbai nepriskiriami laisva valia pasirenkamai savanoriškai veiklai.

 

NOMINACIJŲ APRAŠYMAI

 

1.Savanorystė pandemijos metu – Už taikliausią atsaką pandemijos Covid- 19 sukeltiems poreikiams. 

 

Šioje nominacijoje kviečiame siūlyti asmenins/grupes/organizacijas/įmones, kurių įgyvendinama (-ta) veikla ar iniciatyva aktyviai prisidėjo prie vietos bendruomenių poreikių COVID – 19 pandemijos metu. Nominuoti kviečiame tuos, kurie savo veikla/iniciatyva padeda (-jo) COVID-19 pandemijos metu užtikrinti pažeidžiamų žmonių grupių ir bendrą saugumą. 

– Savanorystė pristatant maisto produktus/vaistus/kitas būtinas priemones pažeidžiamų žmonių grupėms;

–  Savanorystė teikiant emocinį palaikymą pažeidžiamoms žmonių grupėms;

– Savanorystė vietos labdaros organizacijose, kurios aktyviai dalyvavo teikiant pagalbą vietos bendruomenei COVID – 19 pandemijos metu;

–  Savanorystė sveikatos priežiūros įstaigose kovoje su COVID -19 pandemija;

–  Savanorystė teikiant telefoninę ar kitą nuotolinę pagalbą;

–  Advokacija;

–  Savanorystės organizavimas, koordinavimas ar viešinimas;

–  Pandemijos sukeltų poreikių analizė, sprendimų teikimas bei įgyvendinimas.

 

2.Vyresnio amžiaus žmonių savanorystė – Už gyvenimo patirties įprasminimą per savanorystę

 

Šioje nominacijoje kviečiame siūlyti asmenis/grupes/organizacijas/įmones, kurių įgyvendinama (-ta) veikla ar iniciatyva leido vyresniems nei 54 metai gyventojams įprasminti savo laisvą laiką bei sukauptą patirtį savanorystės srityje. 

 • Asmenys ar grupės/iniciatyvos, kurie būdami garbaus amžiaus aktyviai dalyvauja savanorystėje;  
 • Įgyvendina programas/projektus/iniciatyvas, skirtas šio amžiaus žmonių įtraukčiai į savanorystę;
 • Viešina, buria bei pasitelkia vyresnio amžiaus savanorius;
 • Įgyvendina inovacijas;
 •  Prisideda prie visuomenės poreikių atpažinimo bei atliepimo;
 • Prie visuomenės iššūkių sprendimo prisideda įprasta ar profesine (įgūdžiais grįsta) savanoryste.

 

3.Įvairovė savanorystėje – Už savanorystės įvairovės populiarinimą. 

 

Šioje nominacijoje kviečiame siūlyti asmenis/grupes/organizacijas/įmones, kurie aktyviai prisidėjo prie savanorystės įvairovės skatinimo. 

 • Dalyvavimas savanoriškose veiklose nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, profesijos, tikėjimo, rasės, negalios ir kt.;
 •  Šeimų savanorystė, savanorystė su draugais, su bendradarbiais;
 • Vietinė ir tarptautinė savanorystė;
 •  Kompetencijomis grįsta/profesinė savanorystė ir pro bono veiklos;
 • Dalyvavimas savanorystėje sporto, kultūros, socialinėje, paveldosaugos, žmogaus teisių, aplinkos apsaugos ir kt. srityse.

 

4.Verslo indėlis į visuomenę – Už socialinės atsakomybės įgyvendinimą per savanorystę

 

Šioje nominacijoje kviečiame siūlyti įmones, organizacijas, įstaigas, kurios skatina savo darbuotojus savanoriauti bei aktyviai įsitraukti į savanorystės iniciatyvas. 

 • Aktyviai praktikuojama darbuotojų savanorystės programa;
 • Darbuotojai yra skatinami ir palaikomi įsitraukti į savanorystės veiklas/iniciatyvas ir kt.; 
 • Įmonės veiklos strategijos ir savanorystės suderinamumas;
 • Savanorystės, kaip socialinės atsakomybės strategijos dalies, svarba ir svoris organizacijoje;
 •  Savanorystė, skirta atliepti vietos/globalius iššūkius;
 •  Inovacijos savanorystės srityje;
 • Ne pelno siekiančių organizacijų poreikių analizė, pagalba telkiant resursus (žmogiškuosius bei finansinius).

 

5.JT Darnaus vystymosi tikslai Lietuvoje – Už globalų požiūrį į savanorystę

 

Šioje nominacijoje kviečiame siūlyti asmenis, įmones, organizacijas, įstaigas, kurios skatina darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą vietos bei tarptautiniu mastu. Daugiau apie JT Darnaus vystymosi tikslus: https://sdgs.un.org/topics 

 

 • Savo veiklas grindžia JT Darnaus vystymosi bent vienu iš tikslų
 • Skatina įsitraukti į bent vieną iš 17 darnaus vystymosi tikslų
 • Aktyviai veikia bent vieno iš darnaus vystymosi tikslų įgyvendinime vietos ar tarptautiniu lygiu
 • Veikia viešinimo srityje, siekiant įgyvendinti bent vieną iš darnaus vystymosi tikslų
 • Savanorystės lauke atliepia į vieną iš šių tikslų- skurdo, socialinės atskirties ir pajamų nelygybės mažinimas, užimtumo skatinimas; visuomenės sveikatos stiprinimas; sveikatos priežiūros kokybės gerinimas ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas; inovatyvios ekonomikos ir pažangios energetikos plėtra; kokybiškas švietimas; vystomasis bendradarbiavimas.
 • Vietinė ir tarptautinė savanorystė, atliepianti JT Darnaus vystymosi tikslą/us
 • Savo veikla atliepiant svarbiausius iššūkius šiose srityse: žmonės, planeta, klestėjimas, taika, partnerystė.

 

KITI NOMINANTAI

Apdovanojimus laimės viso 5 laimėtojai (po vieną kiekvienoje kategorijoje). Kitiems nominantams bus išsiųstos padėkos žinutės, leidžiant jiems sužinoti, jog jų veikla ir indėlis į bendrą gerbūvį yra pastebimi bei vertinami. Todėl prašome atidžiai nurodyti nominuotųjų kontaktus, kad galėtume jiems padėkoti.

APDOVANOJIMŲ ŠVENTIMAS

Dėl šalyje įvesto karantino, šiemet apdovanojimų ceremonija vyks kitaip- transliuojama internetu renginio puslapyje gruodžio 5 dieną. Laikantis šalyje galiojančių saugumo reikalavimų, nominacijų laimėtojai apdovanojimus stebės namuose, o apdovanojimai bus siunčiami į namus.

Nors šiuo laikotarpiu negalime kartu vienoje vietoje švęsti Tarptautinės savanorystės dienos, tačiau laimėtojų istorijomis dalinsimės viešai, siekdami įprasminti jų kuriamą vertę mūsų visuomenei ir taip pažymėdami jų laimėjimus.

Visa informacija apie renginį: https://www.facebook.com/events/371888260806541

 PRIVATUMO POLITIKA

Apie kandidatus bei juos pasiūliusius asmenis pateikiama informacija bus pasiekiama tik organizacinei grupei ir apdovanojimų atrankos komisijai. Nominantų duomenys ir informacija apie juos bus naudojama tik gavus nominantų sutikimą. Duomenys bus laikomi du mėnesius nuo apdovanojimų renginio, vėliau bus ištrinami. 

2019 metų veiklos ataskaita

Kviečiame susipažinti su esminiais mūsų organizacijos profesiniais įvykiais 2019 metais.

Pradedame įgyvendinti projektą „Už kokybišką vyresnio amžiaus žmonių savanorystę“

Projektą 54+ (nuo 55 metų ir vyresniems) parengėme kartu su partneriais VšĮ „T&M Solutions“, tačiau išmanydami ir besirūpindami savanoryste, už šią dalį ir būsime atsakingi. Kaip projekto partneriai  sieksime sukurti  vyresnio amžiaus asmenims patrauklią aplinką įsitraukti į savanorišką veiklą bei plėtoti kokybiškas sąlygas ilgalaikei vyresnio amžiaus žmonių savanorystei užtikrinti! Mūsų partneriai rūpinsis vyresnio amžiaus asmenų bendrųjų gebėjimų lavinimu bei psichologiniu konsultavimu.

Tikimės, kad į savanorystės veiklas įsitrauks 45 vyresnio amžiaus savanoriai, kurie turės ne tik savanorystės patyrimą, tačiau ir mokymosi grupėje procesą. Pirmoji grupė startuos jau nuo spalio.

Projekto trukmė: 24-36 mėn.

Jaunimo mainai HEALTHY BODY HEALTHY MIND

Gegužės 6-12 d. Katinų k., Kazlų Rūdos savivaldybėje Socialinis veiksmas sėkmingai įgyvendino dar vieną Erasmus+ projektą – tarptautinius jaunimo mainus, pavadinimu HEALTHY BODY HEALTHY MIND. Projekte dalyvavo 40 dalyvių, kuriuos sudarė Lietuvos, Italijos, Kroatijos, Moldovos, Ukrainos ir Gruzijos atstovai. Visą savaitę gyvendami ir dirbdami kartu remiantis neformalaus ugdymo metodais dalyviai vystė XXI-ame technologiniame amžiuje itin aktualias „sveikos sielos sveikame kūne“, „buvimo čia ir dabar“ temas;  vyko atviras dialogas apie tai, kas yra sveika gyvensena ir kaip ją propaguoti savo gyvenimuose bei kaip ja įkvėpti kitus.

Mainų metu dalyviai tarpkultūrinėje aplinkoje organizavo ir išbandė įvairiausias veiklas, susijusias su sveika gyvensena ir kitų kultūrų pažinimu, žygiavo pirmyn ir atgal, viso 20 kilometrų, į Kardokus susipažinti su vietine bendruomene bei, bendradarbiaujant su Kazlų Rūdos savivaldybės Jankų pagrindine mokykla, suorganizavo jaunimo mainų kulminacinį renginį vietinei bendruomenei Jankuose.

Renginyje buvo galima išgirsti apie Erasmus + teikiamas galimybes, sveiką gyvenseną, susipažinti su dalyviais iš svečių šalių, įsitraukti į organizuojamas menines veiklas bei praktikuoti anglų kalbos įgūdžius. Dalyviai sužinojo daugiau apie Lietuvos kultūrą, tradicijas, istoriją bei noriai dalinosi pastebėjimais apie savo šalis. Renginyje buvo galima išvysti, ką šešios kultūros gali nuveikti per savaitę.

Straipsnį vietinėje spaudoje skaitykite čia.

Projekto nuotraukas galima išvysti oficialiame Socialinio veiksmo Facebook puslapyje.

Naujas neformalaus ugdymo metodų rinkinys

Šiandien Socialinis veiksmas oficialiai paviešina neformalaus ugdymo metodų rinkinį, kuris buvo pradėtas ruošti po Mentor’s LAB. Edition 2 organizuotų mentorių mokymų, vykusių Vilniuje 2017 m. gruodžio 4 – 9 d. Mokymuose dalyvavo 25 jaunimo darbuotojai iš 12 pasaulio šalių įskaitant ir Lietuvą. Metodus darbe su savanoriais išbandė, analizavo ir galiausiai aprašė patys projekto dalyviai.

Leidinį galima rasti čia.

Norint jį gauti vientisu PDF formatu kreipkitės el. paštu socialinis.veiksmas@savanoriai.org arba mes@savanoriai.org

Linkime dar smagesnio, įvairiapusiškesnio, prasmingesnio darbo su jaunimu!