Šiuo metu įgyvendiname šiuos projektus

 • Europos savanorių tarnybos projektą „Into experience“ ir „Get Involved!“ (projektai finansuoti ERASMUS +), kurių tikslas – ugdyti jaunų žmonių pilietiškumą, solidarumo jausmą, skatinti kitų kultūrų pažinimą, stiprinti tarpusavio supratimą ir toleranciją.
 • Jaunimo programos projektas „Vieningi per savanorystę“ (projektas finansuotas Vilniaus miesto savivaldybės), kurio tikslas- stiprinti savanorius priimančias organizacijas ir jų darbuotojų kompetencijas darbe su savanoriais; skatinti jaunų žmonių savanorystę bei aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje; skatinti jaunimo mokymąsi bei kultūrinį sąmoningumą per savanorystę.
 • Tarptautinių mokymų projektą „MENTOR‘S LAB“ (projektas finansuotas ERASMUS +), kurio tikslas – sukurti žmonėms, dirbantiems su jaunimu per mentorystę, erdvę mokytis ir vystyti mentorystės įgūdžius ir kompetencijas.
 • Kaip viena iš koordinuojančių organizacijų įgyvendiname projektą „Atrask save“ (projektas finansuotas iš Europos Struktūrinių fondų), kurio tikslas – sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15–29 m. amžiaus  jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinant asmens poreikius ir galimybes.

Anksčiau vykdyti projektai

 • Nuo 2005 m. iki 2014 m. programą „Jaunimo socialiniai metai“, kurios tikslas – į savanorystę įtraukti jaunus žmones ir padėti jiems iš šios patirties mokytis grupėje įgyjant naujų įgūdžių ir kompetencijų.
 • Nuo 2006 metų kaip koordinuojanti organizacija esame įgyvendinę 36 Europos savanorių tarnybos projektus, kurių tikslas – ugdyti jaunų žmonių pilietiškumą, solidarumo jausmą, skatinti kitų kultūrų pažinimą, stiprinti tarpusavio supratimą ir toleranciją.
 • 2012 m. rugsėjo – gruodžio mėn. projektą ,,Socialinė savanorystė asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui“ (projektą finansavo Vilniaus miesto savivaldybė), kurio tikslas – mažinti jaunų žmonių, turinčių/turėsiančių aukštąjį išsilavinimą socialiniuose moksluose, nedarbo priežastis: praktinių įgūdžių trūkumą, įgytų žinių neatitikimą darbo rinkos reikmėms bei siekiama stiprinti šių jaunuolių asmenines kompetencijas.
 • 2013 m. liepos mėn – gruodžio mėn. projektą „Pagauk savanorystę“ (projektą finansavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija), kurio tikslas –  skatinti ir populiarinti savanorystę, organizuoti savanorišką veiklą ir stiprinti savanoriškos veiklos organizavimo ir informavimo srityse veikiančias nevyriausybines organizacijas.
 • 2013 m. spalio – 2014 m. spalio mėn. projektą „Savanoriški Socialiniai Metai“ (projektą finansavo Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo NVO programos Lietuvoje fondas), kurio tikslas – stiprinti nevyriausybinių organizacijų kompetencijas darbe su savanoriais bei skatinti jaunus žmones įsitraukti į ilgalaikę savanorystę. Projektas prisidėjo prie pilietinės visuomenės vystymo ir jos vaidmens stiprinimo užtikrinant socialinį teisingumą, demokratiją ir darnų vystymąsi.
 • 2016 m. kovo  – rugpjūčio mėn. Tarptautinius jaunimo mainus „Survival adventure“ (projektą finansavo ERASMUS +), kurių tikslas – Įgalinti mažiau galimybių turinčius jaunus žmones  iš Italijos, Ispanijos, Austrijos ir Lietuvos kurti pagal „pasidaryk pats“ koncepciją gaminant priemones ir mokantis įgūdžių, reikalingų išgyventi gamtoje.
 • 2013 m. rugsėjo – 2015 m. spalio mėn. viena iš koordinuojančių organizacijų įgyvendinome projektą „Jaunimo savanoriška tarnyba“ (projektas finansuotas iš Europos Struktūrinių fondų) , kurio tikslas – sudaryti sąlygas jauniems žmonėms dalyvauti savanoriškoje veikloje ir įgyti asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų ir darbo patirties.