SIŪLOME MOKYMUS, REFLEKSIJAS, UŽSIĖMIMUS, PASKAITAS

Užsiėmimus, mokymus, refleksijas bei paskaitas veda patyrę mūsų komandos nariai, remdamiesi neformalaus ugdymo principais. Plačiau skaityti kaip mes dirbame.

Veiklose  naudojami koučingo, patyriminio mokymosi elementai. Veiklos pabaigoje visuomet vyksta įsivertinimas.

Savanorius priimančioms organizacijoms

Darbo su savanoriais konceptualizavimas

 • Krizių valdymas ir konfliktų sprendimas darbe su savanoriais
 • Įsivertinimo ir pripažinimo sistemos
 • Darbas su mažiau galimybių turinčiu jaunimu
 • Savanorystės refleksijos

Mentorystė

 • Mentoriaus ir savanorio santykis
 • Tarpkultūrinis mokymasis
 • Mentoriaus kompetencijos
 • Metodai dirbant su savanoriu
 • Savanorio motyvavimas

Verslui

Verslo darbuotojų savanorystės strategija

 • Verslo darbuotojų įtraukimas į savanorystę
 • Savanorių motyvavimas

Darbo su savanoriais konceptualizavimas

 • Savanorystės programų vertinimas
 • Įsivertinimo ir pripažinimo sistemos
 • Krizių valdymas ir konfliktų sprendimas darbe su savanoriais

Savanorystė verslui

Stipriname socialiai atsakingas įmones, siunčiančias savo darbuotojus savanoriauti –padedame savanorišką veiklą paversti mokymosi procesu

Kiti mokymai

Darbas komandoje

 • Komandos stiprinimas
 • Krizių valdymas ir konfliktų sprendimas

Savęs pažinimas

 • Savęs patyrimas grupėje
 • Atgalinio ryšio teikimas ir priėmimas
 • Savo jausmų, emocijų pažinimas ir įvardijimas

Mentorystė

 • Mentoriaus ir savanorio santykis
 • Tarpkultūrinis mokymasis
 • Mentoriaus kompetencijos
 • Metodai dirbant su savanoriu
 • Savanorio motyvavimas

Įrankiai

Jaunimo savanorystės programos vadovas

Šis leidinys skirtas susipažinti su jaunimo neformalaus ugdymo per savanorystę gairėmis, esminiais principais bei laikysena.

Screen Shot 2017-03-07 at 10.18.26

Atvirų ženkliukų sistema savanoriams

Atvirų skaitmeninų ženkliukų programa – specializuotas įrankis internete, kurio pagalba kompetencijos pripažįstamos ir įvertinamos ženkliukais.

Atvirų ženkliukų sistema Mentoriams

Mentorių išmokimų sistema yra internetinis įrankis, leidžiantis pripažinti ir parodyti mentorių išmokimus.

badges2016

Tutor(ial). Gidas tutoriams

Leidinys skirtas tutoriams, siekiant suprasti ir atpažinti darbo su savanoriais procesus.

Metodinis įrankis „Corporate Volunteering: positive impact on youth, communities, companies and employees

Leidinys skirtas dirbantiems su įmonių savanoryste: kokybės elementai ir geroji patirtis.