Projektas „JUDAM“ startavo

VšĮ Socialinis veiksmas, kaip patneriai, dalyvauja projekte JUDAM.  Kartu su partneriais iš Kauno esame atsakingi už projekto savanoriškos tarnybos dalį.

Projekto „JUDAM“  tikslas – mažinti nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio 15-29 m. amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendinant intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones,
atsižvelgiant į jauno asmens poreikius ir galimybes.
Projekto „JUDAM“  tikslinė grupė – niekur nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis 15-29 m. jaunimas (800 jaunų žmonių) ir 50 bedarbių jaunuolių, kurie dalyvaus savanoriškoje veikloje. Ypatingas dėmesys bus skiriamas:
 jaunuoliams iš sunkumus patiriančių šeimų,
 turintiems problemų su teisėsauga,
 grįžusiems iš įkalinimo įstaigų,

 patiriantiems pajamų ar kitus nepriteklius,
 turintiems priklausomybes,
 gyvenantiems ar jau išėjusiems iš globos įstaigų.

Savanorišką tarnybą projekto metu galės atlikti bet kuris nedirbantis ir nesimokantis 15–29 metų amžiaus jaunuolis. Savanoriškos veiklos trukmė projekte – nuo 1 iki 6 mėn. Jaunuolis įsipareigoja savanoriauti  nuo 4 iki 8 val. per dieną, iki 25 val. per savaitę, iki 100 val. per mėnesį. Minimalus valandų skaičius per mėnesį – 80 val.
Savanoriams pagal poreikį bus suteikiamos kompensacijos už patirtas išlaidas (maitinimo, kelionės, privalomojo sveikatos draudimo (PSD), apgyvendinimo, specialiosios priemonės savanoriškai veiklai atlikti) ir kompetencijų į(si)vertinimo pažymėjimas.
Projekto „JUDAM“ tinklapis: https://www.jaunimogarantijos.lt

Projketo „JUDAM“  įgyvendinimo laikotarpis: 2019-04-01 – 2021-06-30 (27 mėnesiai).

Projektas „JUDAM“ finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

image description

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Parašykite komentarą