Apie mus

– organizacija nuo 2005 metų dirba plėtodama kokybišką savanorystę Lietuvoje ir už jos ribų. Veikiame vietiniu, tarptautiniu mastu, atstovaujame savanorystę instituciniame, socialiniame ir politiniame lygmenyse. Kaip mes dirbame skiltyje skaitykite plačiau.

Įgyvendinami projektai

Aktyvių Piliečių Fondo savanorystės ir pilietiškumo plėtojimo projektas „Piliečių platforma“ – kuriame skaitmeninį įrankį www.savaplatforma.lt, kuriuo siekiame pašalinti kliūtis savanorystei ir plėtoti įmonių savanorystės kultūrą bei stiprinti nevyriausybines organizacijas.

Siunčiame jaunus žmones į kitas Europos sąjungos ar partneres šalis, užtikriname parengimą, palaikymą ir tarpininkavimą. Jei esate 18-30 m. žmogus ir domina trumpalaikė bei ilgalaikė savanorystė kitose ES ir partnerėse šalyse, rašykite Mildai el. paštu mes.savanoriai@gmail.com ir sutarkite susitikimo laiką konsultacijai.

Įgyvendiname Strateginį Europos savanorių tarnybos projektą: „United for Solidarity“ – šiuo metu koordinuojame viso 16 tarptautinių savanorių, kurie Vilniuje ir Vievyje savanoriauja socialinėse, kultūros, gyvūnų globos bei gamtosaugos organizacijose. Projektai finansuoti Europos solidarumo korpuso programos.

Jei esate nepelno siekianti organizacija Vilniuje ar Vilniaus rajone ir norėtumėte pasitelkti savanorių pagalbą iš užsienio šalių, rašykite ESK koordinatorei Monikai soc.veiksmas@gmail.com.

Esame akredituota savanorišką veiklą organizuojanti organizacija programoje „Jaunimo savanoriška tarnyba“, kurios tikslas – suteikti jauniems žmonėms (14-29 m.) gerai organizuotą intensyvią savanorystės patirtį ir erdvę asmeniniam augimui bei bendrųjų kompetencijų ugdymui. Ši 6 mėn. tarnyba, kurią sudaro 240 val. savanorystės ir reguliarūs susitikimai su mentore ir/ar savanorių grupe refleksijai, yra pripažįstama stojant į pirmosios pakopos aukštąjį mokslą.

Registracija į programą per centrinę Jaunimo reikalų departamento registracijos sistemą. Informaciją sekite Facebook paskyroje.

Koordinuojame savanorystės procesus ir teikiame mentorystę jaunuoliams projekte „JUDAM“ (projektas įgyvendinamas Jaunimo reikalų departamento, finansuotas Europos Struktūrinių fondų), kurio tikslas – sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 14–29 m. amžiaus  jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinant asmens poreikius ir galimybes. Jei esate jaunas žmogus, nedirbate, nesimokote ir norėtumėte sustiprėti savanorystėje, registruokitės į projektą JUDAM: veiksmas.socialinis@gmail.com.

MŪSŲ VIZIJA: Pilietiška, darni visuomenė, kurioje per jos narių bendradarbiavimą ir unikalias patirtis kuriamos ir gaunamos vertės

Dirbame individualiai su skirtingų profesijų ir įvairaus amžiaus žmonėmis.  Padedame siekti užsibrėžtų tikslų per savanorystę, reflektuoti patirtį, įsivardinti išmokimus ir juos taikyti kasdienėje bei darbinėje veiklose.

Dirbame su lietuvių ir tarptautinėmis grupėmis bei komandomis įvairiomis temomis: tikslų siekimas, konfliktų vadyba, asmeninių savybių pažinimas, tarpusavio santykiai, grupės dinamika, tarpkultūrinis mokymasis ir kt.

Konsultuojame  verslo ir ne pelno siekiančias organizacijas, vykdome mokymus įvairiomis temomis: žmogiškųjų išteklių vadyba, darbo su savanoriaujančiais žmonėmis struktūros kūrimas, jų motyvavimas, išlaikymas, krizinių situacijų sprendimas ir kt.

Prisidedame prie kokybiškos savanorystės sklaidos Lietuvoje ir kitose šalyse rengdami ir dalyvaudami konferencijose, įvairiose darbo grupėse bei pasitarimuose; kurdami metodinę medžiagą bei dalindamiesi sukaupta patirtimi ir žiniomis su kolegomis bei valdžios institucijomis.