Prisidėti prie savanorystės kultūros ir kokybės stiprinimo, mažiau galimybių turinčių jaunų žmonių įtraukimo į tarptautinį mobilumą ir neformalųjį ugdymą per savanorystę galite 4 būdais:

 1. remdami finansiškai
 2. savanoriaudami
 3. atlikdami praktiką
 4. dalindamiesi savanorystės galimybėmis

Paremti mus galite:

VšĮ „Socialinis veiksmas“

AB SEB bank Nr. LT647044060004654655

Įmonės kodas 300078685

Ką galime nuveikti su parama?

MŪSŲ SVAJONĖ – PAŠALINTI KLIŪTIS SAVANORYSTEI!

Uždaviniai:

 • tobulinti www.savaplatforma.lt įrankį, kuris veiktų sklandžiai, kaip sviestu patepta. Tai reiškia, jog visi ten rastų viską, ko reikia savanorystei pradėti;
 •  stiprinti organizacijų gebėjimus dirbti su savanoriais – rengti atvirus mokymus, seminarus ir paskaitas organizacijoms, norinčioms pasitelkti savanorius, taip pat konsultuoti individualiai;
 • formuoti pozityvų ir adekvatų požiūrį į savanorystę;
 • užtikrinti, kad organizacijos, kurios nori pasitelkti tarptautinius savanorius, gautų tinkamą palaikymą;
 • užtikrinti, kad žmonės, kurie nori savanoriauti kitoje šalyje, gautų tinkamą parengimą ir palaikymą;
 • užtikrinti, kad savanoriauti Lietuvoje ar užsienyje galėtų VISI jauni žmonės, net ir tie, kuriems nedrąsu, trūksta įgūdžių ar tiesiog galimybių.

Šiems uždaviniams įgyvendinti mums reikalingi resursai:

 • užtikrinti specialistų pagalbą siekiant sklandaus skaitmeninio proceso www.savaplatforma.lt;
 • organizuoti komunikaciją, kad pritrauktume pakankamai ir įvairių piliečių įsitraukti į savanorystę;
 • stiprinti komandos įgūdžius darbe su žmonėmis;
 • užtikrinti komandos mobilumą ir galimybes lankyti regionus, dirbti su pavieniais savanoriais, kuriems reikalingas stipresnis palydėjimas (dėl negalios, įgūdžių stokos ar kitų gyvenimiškų situacijų).

Socialinio veiksmo komanda kviečia atlikti praktiką!

VšĮ „Socialinis veiksmas“ nuo 2005 metų dirba plėtodamas kokybišką savanorystę Lietuvoje ir už jos ribų. Veikiame vietiniu, tarptautiniu mastu, atstovaujame savanorystę instituciniame, socialiniame ir politiniame lygmenyse.

Mūsų komanda turi daug ambicingų planų pašalinti kliūtis savanorystei! Šiuo metu kviečiame prisijungti praktikantą (-ę).

Užduotys:

–       Pagalba administruojant projektus. Rinkti ir sisteminti duomenis, įgyvendinamas veiklas, rengti projektui aktualius dokumentus, ruošti narystės sutartis, fiksuoti ir sisteminti medžiagą.

–       Stiprus mokslinis pagrindas. Rinkti informaciją ir ją parengti visiems suprantama kalba, tai apima ne tik mokslinių straipsnių analizę, bet ir projekto dalyvių apklausas ir kt.

–       Ryšių mezgimas ir palaikymas. Bendrauti su nevyriausybinėmis organizacijomis, ieškoti naujų sprendimų įvairiausioms kliūtims pašalinti, o taip pat kūrybai.

Praktika itin tiktų vadybos ir viešojo administravimo studentams norintiems pažinti administracinę projektų pusę, tačiau taip pat tinka tiems, kuriems rūpi savanorystės veiklos laukas – yra galimybė prisidėti organizuojant renginius ar padedant koordinatorėms įgyvendinti įvairias patyrimines, edukacines veiklas.

Siūlome:

–       Darbą aktyvioje ir empatiškoje “Socialinio veiksmo” komandoje.

–       Patirtį projektų administravimo ir įgyvendinimo srityje.

–       Galimybę plėsti savo akiratį savanorystės temoje, galės naudotis sukaupta metodine medžiaga savanorystės tema;

–       Dalyvauti organizacijos mokymuose ir kitose „Socialinio veiksmo“ bendruomenės veiklose;

–       Praktiką nuo 2 iki 3 mėnesių laikotarpio.

Rašykite mes.savanoriai@gmail.com iki 2021.11.30 🙂 Lauksime ir jūsų CV! 🙂