Prie savanorystės kultūros stiprinimo ir jaunimo neformaliojo ugdymo galite prisidėti:

 • remdami finansiškai
 • savanoriaudami
 • atlikdami praktiką
 • dalindamiesi savanorystės galimybėmis

Paremti mus galite:

VšĮ „Socialinis veiksmas“

AB SEB bank Nr. LT647044060004654655

Įmonės kodas 300078685

Ką galime nuveikti su parama?

MŪSŲ SVAJONĖS 

 • Pašalinti kliūtis visiems žmonėms įsitraukti į savanorystę;
 • Padėti jauniems žmonėms ugdyti įgūdžius per ilgalaikę savanorišką tarnybą;
 • Stiprinti mažiau galimybių turinčių jaunuolių tarptautinį mobilumą!

Uždaviniai:

 • Siekiant mažiau galimybių turinčių jaunuolių įtraukimo su parama galime nuvykti, užmegzti ryšį ir jį palaikyti su jaunuoliais gyvenančiais geografiškai nutolusiose vietovėse;
 • Įgyti reikiamų dalykų dalyvauti jaunimo mainuose, savanorystėje ar patyriminiame žygyje/mokymuose (kartais reikalinga tiesiog tinkama avalynė, palapinė ar tvirta kuprinė);
 • Padaryti taip, kad jaunuoliai iš bet kurios Lietuvos vietos žinotų ir galėtų pasinaudoti tarptautinio mobilumo galimybėmis neformaliam ugdymuisi!
 • Užtikrinti, kad žmonės, kurie nori savanoriauti kitoje šalyje, gautų tinkamą parengimą ir palaikymą;
 • Užtikrinti, kad savanoriauti Lietuvoje ar užsienyje galėtų VISI jauni žmonės, net ir tie, kuriems nedrąsu, trūksta įgūdžių ar tiesiog galimybių;
 • Stiprinti organizacijų gebėjimus dirbti su savanoriais – rengti atvirus mokymus, seminarus ir paskaitas organizacijoms, norinčioms pasitelkti savanorius, taip pat konsultuoti individualiai;
 • Formuoti pozityvų ir adekvatų požiūrį į savanorystę;
 • Užtikrinti, kad organizacijos, kurios nori pasitelkti tarptautinius savanorius, gautų tinkamą palaikymą. 

Šiems uždaviniams įgyvendinti mums reikalingi resursai:

 • Organizuoti komunikaciją, kad pritrauktume pakankamai ir įvairių piliečių įsitraukti į savanorystę;
 • Stiprinti komandos įgūdžius darbe su žmonėmis;
 • Užtikrinti komandos mobilumą ir galimybes lankyti regionus, dirbti su pavieniais savanoriais, kuriems reikalingas stipresnis palydėjimas (dėl negalios, įgūdžių stokos ar kitų gyvenimiškų situacijų).

KITOS GALIMYBĖS PRISIDĖTI:

SAVANORYSTĖ

Prisijungiant prie mūsų komandos laukiame:

 1. TARPTAUTINIŲ SAVANORIŲ MENTORIUS. Mentoriai padeda organizuoti savanorių mokymosi procesą, fasilituoja refleksiją pagal Youthpass bendrųjų kompetencijų struktūrą, teikia savanoriams emocinį palaikymą. Socialinis veiksmas mentoriams suteikia metodinį palaikymą, kviečia dalyvauti mokymuose, bendruomenės susitikimuose.
 2. SAVANORIŲ DRAUGUS ARBA „LOCAL BUDDIES“. Tai žmonės, kurie norėtų padėti atvykusiems savanoriams apsiprasti ir susigaudyti Vilniuje, supažindinti su lietuviška kultūra, padėti susirasti daugiau draugų ir įveikti praktinius gyvenimo Lietuvoje klausimus.
 3. LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJO/-OS. Siekiame padėti savanoriams geriau integruotis, tad ieškome žmogaus, kuriam artimos abi – lietuvių ir anglų kalbos, ir pedagoginė praktika. Savanorių grupę sudaro vidutiniškai 12-18 savanorių, kurie kiekvieną dieną turės naudoti kasdienę lietuvių kalbą.