Justina Babušytė

Justina Babušytė

Vadovė

mes@savanoriai.org
(+370) 670 94 989

Vaiva Vasiliauskaitė

Vaiva Vasiliauskaitė

Administratorė

socialinis.veiksmas@savanoriai.org
(+370) 670 255 76

Rasuolė Baliukonytė

Rasuolė Baliukonytė

Vietinių projektų koordinatorė

vietiniaisavanoriai@savanoriai.org
(+370) 600 82 281

Justina Babušytė

Esu dviguba socialinė darbuotoja- baigiau bakalauro, o taip pat ir magistro studijas socialinio darbo srityje. Darbą suvokiu ne kaip kabinetinę ar širdingą veiklą, o kaip profesionalias paslaugas, reikalaujančias kompetencijos.

Nuo pat studijų metų darbo ašimi tapo mišrios žmonių grupės, siekiant panaikinti sienas tarp skirtingų visuomenės narių. Buvau įvairių netradicinių renginių iniciatorė, kuriuose kviečiau susitikti nesusitinkančius visuomenės narius. Ypač mane domina susitikimas per teatrą, o tiksliau- Engiamųjų teatro metodiką. Būtent ši teatro rūšis mane ir atvedė į savanorystę. Tris metus vaikų globos namų paaugliams vedžiau Socialinio teatro grupę. Ši patirtis buvo tokia stipri, kad ieškojau galimybės padėti savanorystę atrasti kitiems. Ir šio siekio namais tapo Socialinis veiksmas. Jame aš atsakinga už mokymus, konsultavimą, seminarus, refleksijas, mentorystę – kitaip tariant, už savanorystės tapimą eksperimentų, mokymosi ir patyrimų erdve. Daugiausiai darbuojuosi su įmonių darbuotojų komandomis- padedu mokytis vieniems iš kitų, rasti prasmę darbinėje veikloje, auginti motyvaciją ir bendruomeniškumą įmonėse. O taip pat esu ir organizacijos vadovė, todėl rūpinuosi savo kolegomis ir bendruomene.

Vaiva Vasiliauskaitė

Pagal išsilavinimą esu filologė, tačiau niekada nemėgau griežtų apibrėžimų ir ribotų pasirinkimų. Visada domėjausi kalbomis, literatūra, kultūra, komunikacija, žmonėmis, jų gyvenimo pasirinkimais ir patirtimis, geriausiai jausdavausi gyvendama užsienyje ar tiesiog keliaudama, t. y. būdama multikultūrinėje aplinkoje, megzdama tarpkultūrinį dialogą – viena sričių, kurią itin puoselėja Socialinis veiksmas. Mano darbas pasiskirsto tarp kompiuterio ir gyvo kontakto su žmogumi. Administruodama tiek vietinio, tiek Europinio masto projektus įvairaus amžiaus, sričių, sluoksnių žmonėms, savanoriaudama, dalyvaudama mokymuose, refleksijose, kasdien profesionaliau gilindamasi į neformalaus ugdymo(si) specifiką bei metodus ir žmogų, juos bandančius, vis stipriau įsisąmoninu, kad darni, intelektuali visuomenė, toli gražu, neapsiriboja mokyklos-universiteto-darbo šablonu ir žmogus yra laimingiausias, kai ieško savirealizacijos būdų ir juos atranda, kai niekada nesustoja ir niekas jo nestabdo. Vertinu mokymą per mokymąsi ir semiuosi nepaprastai daug įkvėpimo veiklose, kurias organizuojame su komanda. Reikėjo pradėti paprasčiausiai savimi, o kada nors norėtųsi baigti nebent tik kažkur ties pasauliu, kai neformalaus ugdymo(si) koncepcija ir prasmė bus pagaliau tvirtai nusistovėjusios.

Rasuolė Baliukonytė

Vilniaus universitete baigiau filologijos bakalaurą bei literatūros antropologijos ir kultūros magistrą. Nors mokslai, praktika, savanorystė suteikė galimybę gyventi Prancūzijoje, Vokietijoje ir Ispanijoje, įgytą multikultūrinę ir neformalaus ugdymo patirtį noriu pritaikyti darbe su jaunais žmonėmis Lietuvoje.

Esu orientuota į tęstinį profesinį ir asmeninį augimą bei tobulėjimą (būtent todėl vengiu komforto zonos) ir nuolat ieškau kūrybiškų metodų, kurie leistų visapusiškai save realizuoti. Didžiausiu ir geriausiu savo gyvenimo patyrimu bei iššūkiu galiu įvardinti būtent savanorystės patirtį Ispanijoje. Nemokėdama ispanų kalbos išvykau į mažą miestelį išbandyti man visiškai naujos srities – padėti žmonėms, kurie turi intelekto sutrikimų. Per devynis mėnesius pramokau ne tik ispanų kalbos, bet ir gavau didžiausią dovaną – begalinę šilumą, rūpestį ir meilę iš žmonių, kuriems atvykau „padėti“. Žmogiškasis nuoširdumas iki šiol mane motyvuoja, todėl ir dirbu su žmonėmis, kurie siekia įprasminti gyvenimą per savanorystę ir demonstruoja savo socialinę atsakomybę. Į mane galima kreiptis dėl vietinės savanorystės, mentorystės, mokymų.