Kviečiame prisijungti projekto JUDAM savanorių mentorių(ę)!

Mentorius(ė) projekte JUDAM organizuoja 15-29 m. mažiau galimybių turinčio jaunimo ilgalaikę savanorystę ir mokymosi procesą. Daugiau apie projektą: https://jrd.lt/jaunimo-politika/jrd-projektai/jgi-gyvendinimo-projektas-judam. Savanorių mentoriaus vaidmuo projekte:

 • Mentorius(ė) kartu su jaunuoliu(e) suranda tinkančią savanorystės vietą.
 • Inicijuoja trišalės jaunimo savanoriškos tarnybos sutarties suderinimą bei pasirašymą.
 • Jaunuoliui(ei) pradėjus savanoriauti, mentorius(ė) organizuoja savanorio palaikymo ir mokymosi procesą – individualiai arba/ir grupėje, vadovaujantis neformaliojo ugdymo principais, motyvuoja ir palaiko savanorius, padeda spręsti iškilusius sunkumus.
 • Mentorius(ė) taip pat rūpinasi savanorių adminstraciniais procesais – pildo lankomumo grafikus, suveda duomenis į informacines sistemas, pasirūpina, jog dokumentai būtų pasirašyti ir pateikti laiku, pildomi tvarkingai.
 • Mentorius(ė) teikia metodinį palaikymą savanorių kuratoriams(ėms) priimančiose organizacijose.
 • Ne rečiau kaip kartą per mėnesį savanorystės eigai aptarti mentorius(ė) inicijuoja ir organizuoja bendrus susitikimus, kuriuose dalyvauja: jaunuolis(ė), mentorius(ė) ir priimančiosios organizacijos kuratorius(ė), esant reikalui, jaunimo garantijų iniciatyvos koordinatorius(ė).
 • Mentoriai taip pat dalyvauja Jaunimo reikalų departamento mokymuose, intervizijose ir kituose susitikimuose, siekiant gerinti projekto įgyvendinimą, atstovauja savaonrystės turinio ir organizaciniais klausimais.

Reikalavimai kandidatams:

 • turėti aukštąjį ar jam prilygintą socialinių ir (ar) humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti bent 1 m. patirtį kuruojant savanorius ir/arba turėti patirtį darbe su neaktyviais NEET jaunuoliais ir (ar) sunkumus patiriančiais jaunuoliais;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti raštvedybos taisykles, turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (Microsoft Office, Outlook Express, Internet);
 • būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, turėti organizacinių gebėjimų, nuoširdžiai domėtis jauno žmogaus pasauliu ir konkrečia situacija, motyvacija ugdyti savarankiškumo įgūdžius. Svarbu gebėti bendrauti su jaunuoliais ir organizacijų atstovais, savirefleksijos įgūdžiai taip pat labai svarbūs šiame darbe.

Privalumai:

 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų ir Užimtumo rėmimo įstatymus, kitus teisės aktus jaunimo reikalų srityje, teisės aktus, reglamentuojančius ESF remiamų projektų įgyvendinimą, Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • savanorystės ir neformaliojo ugdymo patirtis bei išmanymas;
 • patirtis vykdant individualias ir grupines konsultacijas;
 • vairuotojo pažymėjimas.

 

Mes siūlome prasmingą darbą nedidelėje organizacijoje įgyvendinant svarbią jaunimo politikos kryptį. Šiame darbe dirbsite su jaunuoliais iš visos Lietuvos. Pozicija 0,5 etato, darbo užmokestis 400 eur/mėnesį atskaičius mokesčius. Darbo pradžia liepos mėn. Jūsų klausimų ir gyvenimo aprašymo bei trumpo motyvacinio laiško laukiame el. paštu mes.savanoriai@gmail.com iki birželio 30 d. Su atrinktais kandidatais susisieksime pateiktais kontaktais. Labai laukiame!

***

SAVANORYSTĖ

prisijungiant prie mūsų komandos laukiame:

 • tarptautinių savanorių mentorius. Mentoriai padeda organizuoti savanorių mokymosi procesą, fasilituoja refleksiją pagal Youthpass bendrųjų kompetencijų struktūrą, teikia savanoriams emocinį palaikymą. Socialinis veiksmas mentoriams suteikia metodinį palaikymą, kviečia dalyvauti mokymuose, bendruomenės susitikimuose.
 • savanorių draugus arba „local buddies“ – tai žmonės, kurie norėtų padėti atvykusiems savanoriams apsiprasti ir susigaudyti Vilniuje, supažindinti su lietuviška kultūra, padėti susirasti daugiau draugų ir įveikti praktinius gyvenimo Lietuvoje klausimus.
 • lietuvių kalbos mokytojo(s) – siekiame padėti savanoriams geriau integruotis, tad ieškome žmogaus, kuriam artimos abi – lietuvių/ anglų kalbos ir pedagoginė praktika. Savanorių grupę sudaro vidutiniškai 12-18 savanorių, kurie kiekvieną dieną turės naudoti kasdienę lietuvių kalbą.
 • Savanorystės platformai plėtoti ieškome savanorių specialistų: Salesforce žinovo/ės, grafinio dizaino specialistės/o, tekstų kūrėjų, animacinių filmukų kūrėjų, fotografiją/ montavimą išmanančių ir norinčių praktikuotis žmonių. Sava platforma – ambicingas projektas siekiantis plėtoti savanorystės kultūrą, suteikti savanorystei Lietuvoje pagreitį  užtikrinant patogų įsitraukimą į savanorystę. Kviečiame prisidėti! Lauksime laiškų ar skambučių mes@savanoriai.org/(+370) 670 95 131.

PRAKTIKA

Kviečiame studentus atlikti praktiką – susipažinti su savanorystės organizavimu,  išmokti pagrindinių administracinių procesų, prisidėti plėtojant bendruomenę, organizuojant renginius, komunikaciją ir įvairius kitus dalykus nedidelėje organizacijoje.