Kviečiame SAVA platforma komandą savanorystės ir skaitmeninio pasaulio guru!

GAL TAI TU?

VšĮ „Socialinis veiksmas“ įgyvendina savanorystės SVAJONĘ! Kuriame tiltus tarp įmonių ir NVO pasitelkiant skaitmeninį įrankį (savaplatforma.lt) ir teikiame metodinį palaikymą. Šiai veiklai vystyti ieškome komandos pastiprinimo – žmogaus, kuriam labai rūpi savanorystės vystymas Lietuvoje, žmogaus, kuriam nesvetimas nevyriausybinių organizacijų pasaulis, kuris išmano rinkodarą, viešąją komunikaciją, draugauja su technologijomis, turi analitišką, strateginį požiūrį, gerus organizacinius įgūdžius ir komunikabilumą.

Siūlome prisidėti prie reikšmingų pokyčių sudarant geras sąlygas įmonėms įsitraukti savanorišku darbu į pilietinę visuomenę.

Ką reikės veikti artimiausius metus?

 • Analizuoti įmonių ir NVO poreikius, rengti susitikimus, mokymus, straipsnius, informacinius renginius;
 • Vystyti prasmingus savanorystės projektus, taip pat įsitraukti pačiam(i)!
 • Konsultuoti interesantus su savanorių platforma susijusiais klausimais, bendradarbiauti komandoje vystant ir gerinant platformos funkcionalumą.

Mes tikimės, kad Tu –

 • Sėkmingai įgijai aukštojo mokslo diplomą, tačiau jis netrukdė išsilavinimui
 • Turi patirties rengiant ir įgyvendinant viešosios komunikacijos procesus, organizuojant renginius, bendraujant su įvairiais žmonėmis ir paverčiant idėjas realybe
 • Labai svarbu nevyriausybinių organizacijų gyvenimo realijų išmanymas (Vilniaus miesto ir rajono organizacijų pažinojimas – privalumas)
 • Savanorystės ir socialinės atsakomybės išmanymas ir motyvacija eiti gilyn šioje temoje
 • Gali skaityti ir kalbėti ne tik lietuviškai, bet ir EN
 • Vairuoji automobilį (privalumas)

Jei šie dalykai surezonavo, labai lauksime gyvenimo aprašymo adresu info@savaplatforma.lt iki balandžio 22 d. Pradinis darbo užmokestis nuo 850 € į rankas, priklausomai nuo gebėjimų ir noro įgyvendinti vienas ar kitas veiklas.

***

Kviečiame prisijungti projekto JUDAM savanorių mentorių(ę)!

Mentorius(ė) projekte JUDAM organizuoja 15-29 m. mažiau galimybių turinčio jaunimo ilgalaikę savanorystę ir mokymosi procesą. Daugiau apie projektą: https://jrd.lt/jaunimo-politika/jrd-projektai/jgi-gyvendinimo-projektas-judam. Savanorių mentoriaus vaidmuo projekte:

 • Mentorius(ė) kartu su jaunuoliu(e) suranda tinkančią savanorystės vietą.
 • Inicijuoja trišalės jaunimo savanoriškos tarnybos sutarties suderinimą bei pasirašymą.
 • Jaunuoliui(ei) pradėjus savanoriauti, mentorius(ė) organizuoja savanorio palaikymo ir mokymosi procesą – individualiai arba/ir grupėje, vadovaujantis neformaliojo ugdymo principais, motyvuoja ir palaiko savanorius, padeda spręsti iškilusius sunkumus.
 • Mentorius(ė) taip pat rūpinasi savanorių adminstraciniais procesais – pildo lankomumo grafikus, suveda duomenis į informacines sistemas, pasirūpina, jog dokumentai būtų pasirašyti ir pateikti laiku, pildomi tvarkingai.
 • Mentorius(ė) teikia metodinį palaikymą savanorių kuratoriams(ėms) priimančiose organizacijose.
 • Ne rečiau kaip kartą per mėnesį savanorystės eigai aptarti mentorius(ė) inicijuoja ir organizuoja bendrus susitikimus, kuriuose dalyvauja: jaunuolis(ė), mentorius(ė) ir priimančiosios organizacijos kuratorius(ė), esant reikalui, jaunimo garantijų iniciatyvos koordinatorius(ė).
 • Mentoriai taip pat dalyvauja Jaunimo reikalų departamento mokymuose, intervizijose ir kituose susitikimuose, siekiant gerinti projekto įgyvendinimą, atstovauja savaonrystės turinio ir organizaciniais klausimais.

Reikalavimai kandidatams:

 • turėti aukštąjį ar jam prilygintą socialinių ir (ar) humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti bent 1 m. patirtį kuruojant savanorius ir/arba turėti patirtį darbe su neaktyviais NEET jaunuoliais ir (ar) sunkumus patiriančiais jaunuoliais;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti raštvedybos taisykles, turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (Microsoft Office, Outlook Express, Internet);
 • būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, turėti organizacinių gebėjimų, nuoširdžiai domėtis jauno žmogaus pasauliu ir konkrečia situacija, motyvacija ugdyti savarankiškumo įgūdžius. Svarbu gebėti bendrauti su jaunuoliais ir organizacijų atstovais, savirefleksijos įgūdžiai taip pat labai svarbūs šiame darbe.

Privalumai:

 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų ir Užimtumo rėmimo įstatymus, kitus teisės aktus jaunimo reikalų srityje, teisės aktus, reglamentuojančius ESF remiamų projektų įgyvendinimą, Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • savanorystės ir neformaliojo ugdymo patirtis bei išmanymas;
 • patirtis vykdant individualias ir grupines konsultacijas;
 • vairuotojo pažymėjimas.

 

Mes siūlome prasmingą darbą nedidelėje organizacijoje įgyvendinant svarbią jaunimo politikos kryptį. Šiame darbe dirbsite su jaunuoliais iš visos Lietuvos. Pozicija 0,5 etato, darbo užmokestis 400 eur/mėnesį atskaičius mokesčius. Darbo pradžia gegužės 1 d. Jūsų klausimų ir gyvenimo aprašymo bei trumpo motyvacinio laiško laukiame el. paštu mes.savanoriai@gmail.com iki balandžio 22 d. imtinai. Su atrinktais kandidatais susisieksime pateiktais kontaktais. Labai laukiame!

 

Linkėjimai,

Socialinio veiksmo komanda