Tarptautiniai jaunimo mainai “Act upon SDG” 2023

Vasarai dar neprasidėjus, gegužės 17-22 dienomis Aristavos kaime, “Trinus troboje” susirinko 29 dalyviai iš Lietuvos, Čekijos ir Italijos. Susirinkimo proga – tarptautiniai Erasmus+ jaunimo mainai, kuriuos organizavo Socialinis veiksmas”. Mainų tikslas – stiprinti jaunų europiečių aktyvų ir savanoriškais pagrindais grįstą įsitraukimą į visuomenines, aplinkosaugines, kultūrines ir politines sritis. Šiuo projektu siekėme įtraukiais būdais pakviesti jaunuolius veikloms, kurios formuoja vertybinį pamatą, paremtą tolerancijos, solidarumo, taikos ir teisingumo, Žmogaus teisių, lygybės ir įvairovės principais.

            Buvo svarbu ne tik gilintis į temą, bet visų pirma prisijaukinti naują aplinką ir grupę. Ją sudarė 22 jaunuoliai, 4 grupių lyderiai, 2 fasilitatoriai ir 1 lydintysis asmuo. Veiklose dalyvavo 7 mažiau galimybių turintys jaunuoliai: 2 negalią turintys ir 5 socialinius bei kultūrinius iššūkius patiriantys žmonės. Pirmas dienas patirtinių komandinių žaidimų pagalba “šildėmės” vienas kitą, mezgėm naujas pažintis, laužėm liežuvį ir vidinius barjerus kalbėdamiesi anglų kalba. Interaktyvių, kūrybinių užduočių metu ėmėme gilintis į Tvaraus vystymosi tikslus – ėjome į patirtinį žygį, simuliavome “Išgyvenimo bunkerį”, tyrinėjome tvarius ir kiekvienam prieinamus Kauno miesto, verslų sprendimus, kūrėme meme’us, organizavome talką…

Džiaugiamės rezultatais:

– Geresnis Tvaraus vystymosi tikslų pažinimas ir suvokimas. Dauguma jaunuolių, pradžioje negalėję įvardinti, ką reiškia šie tikslai, po veiklų išreiškė labiau suprantantys ir asmeniškai vertinantys jų reikšmę, praktinių užduočių metu demonstravo taiklų ir gilesnį jų suvokimą.

– Tarpkultūrinis mokymasis ir asmeninis augimas. Į veiklas įsitraukė vietos kaimos bendruomenės, bei aplinkinių mažų miestelių jaunuoliai, taip pat negalią, socialinių iššūkių turintys, sunkiai angliškai kalbantys jaunuoliai, taip pat skirtingo amžiaus, labiau ir mažiau motyvuoti temai asmenys. Grupės įvairovėje atsispindėjo realios visuomenės iššūkiai ir poreikiai – tartis, rasti bendrą kalbą, priimti kompromisus, būti kantriems ir padedantiems vieni kitiems. Atsivėrimas kitam, nepažįstamam, nešnekančiam ta pačia kalba ir kartu patyrimas būti suprastam kai kuriems dalyviams buvo labai jautri patirtis. Jaunuoliai sustiprino pasitikėjimą savimi, patobulino anglų, lietuvių, rusų kalbų įgūdžius, dalyvaudami  bendrose veiklose, užmezgė draugystės ryšius. Daug kam tai buvo pirmoji tokia intensyvi patirtis tarptautinėje grupėje. Pirminio atmetimo, nepasitenkinimo, atsiskyrimo reakciją pakeitė smalsumas, atvirumas, kūrybiškumas, bendrumo jausmas.

– Savanorystės pažinimas. Mainų dalyviai patyrė savanorystės, bendradarbiavimo ir bendruomeniškumo, neformalaus ugdymo principais paremtas praktines veiklas.